Stäng

Climb for Climate

Climb for Climate

Ingenstans blir människans klimatpåverkan på naturen så tydligt som i Alperna. Det ständigt minskade snötäcket är ett smärtsamt kvitto på hur planeten blir varmare och varmare. För att uppmärksamma detta tog klättrarna Peter Sanddahl och Danny Uhlamn tjänstledigt och gav sig sommaren 2018 ut på ett för omvärlden omöjligt uppdrag. Målet var att bestiga 82 bergstoppar på 100 dagar för att på så sätt sätta ljus på klimatförändringarna.

Delta Studios utarbetade och producerade den redaktionella planen och närvaron för sajt och sociala medier så att det skulle vara enkelt och lättförståeligt att följa med Peter och Danny i projektet.

Projektet genomfördes i samarbete med Nordea, Haglöfs och POW.

Producent: Johan Andersson

Partner Manager: Fredrik Hertzman

Strategi: Malin Kullberg/OKINO Agency

Art direction & design: Johan Wahlberg/OKINO Agencyoch Albin Holmqvist/OKINO Agency

Webbdesign: OKINO Agency

No items found.
No items found.
Livets glada dagar
Skärgårdens hjältar
SJ
Bioconcept City