Stäng

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent är en ideell organisation som grundades av Naturvårdsverket och Returpack 1983 utifrån Naturskyddsföreningens 60-tals-kampanj "Håll naturen ren". 

Sedan 2016 har Delta Studios regelbundet anlitats av Håll Sverige Rent för att producera olika typer av content.

Unga reportrar - informationsfilmer

För att öka kännedomen för projektet Unga Reportrar och öka antalet deltagande producerade Delta Studios sex olika informationsfilmer.

Producent: Ulric Nilsson

Manus: Pia Linghede/ HSR

Inslagsproducent: Kanku Ilugna

Fotograf: Johannes Hillström

Klippning och grafik: Thomas Samsioe

Kemikaliekunskap - informationsfilm

På uppdrag av Håll Sverige Rent och Kemikalieinspektionen producerade Delta Studios fyra olika filmer under namnet Kemikaliekunskap, för att genom inspirerande rörligt material ersätta och komplettera klassisk katederundervisning.

Exekutiv producent: Johan Andersson

Producent: Ulric Nilsson

Projektledare: Pia Linghede / Håll Sverige Rent

Manus: Pia Linghede / Håll Sverige Rent

Regi: Andreas Morland

Foto: Mattias Flink, Johannes Hillström

Rekvisitör: Josefin Lagerhorn

Klippning: Johanna Söderström / Lillasyster

Havet - Animerad film

Delta Studios fick i uppdrag att producera en animerad film som belyser problemet med marin nedskräpning. Filmen används i sociala medier.

Producent: Ulric Nilsson

Manus: Daniel Réhn

Design och animATION: Simon Appel, Fredrik Kasperi

Speaker: Nina Haber

Ljudbearbetning: Jakob Oldenburg/ Lillasyster Produktion

No litter generation - Animerad film

Delta Studios fick i uppdrag av Håll Sverige Rent och World Children’s Prize att ta fram och producera en animerad informationsfilm om nedskräpning och dess konsekvenser. Filmen visas som digitalt läromedel skolor i 13 länder världen över.

EXEKUTIV PRODUCENT: JOHAN ANDERSSON

PRODUCENT: ULRIC NILSSON

MANUS: DANIEL RÉHN

ILLUSTRATION: LINUS NYSTRÖM/ REFORM ACT

ANIMATION: EMANUEL FRIBERG/ REFORM ACT

MUSIK OCH LJUDLÄGGNING: OLA TAPPERT/ UNDERTON, HANNAH NYSTRÖM

STRANDEN - reklamfilm

2018 ville organisationen stärka sitt varumärke bland 20-35-åringar genom två konceptfilmer, "Stranden" respektive "Parken". Filmerna har visats på sociala medier, festivaler, events och som TV-reklam.

Koncept: Håll Sverige Rent och Delta Studios

Exekutiv producent: Ulric Nilsson

Producent: Frida Olsson

Regissör: Gabriel Schock

Fotograf: Roy Rossovich, FSF

Drönarfoto: Henrik Jensen

Set designer: Viktor Sundbaum / The Talent Group

Produktionsledare: Kanku Ilunga

Klippning: Philip Bergström / Artofficial Agency

Grade: Karl Falk / Level

Ljudbearbetning: Jakob Oldenburg / Lillasyster

No items found.
Livets glada dagar
Bioconcept City
Järvaveckan Live
Skärgårdens hjältar