Stäng

Först till Värtahamnen

Först till Värtahamnen

År 2024 kommer stadsdelen Värtahamnen i Stockholm har transformerats från industrier och hamnområde till en ny miljövändlig stadsdel nära city. Fullt utbyggd kommer den rymma 2 400 bostäder och 10 000 arbetsplatser. Som ett led i att sätta stadsdelen på kartan och öka kännedomen kring Värtahamnen hos stockholmarna genomför PR-byrån A Beautiful Soup ett löpande strategiskt arbete på uppdrag av fastighetsägarna i området. En del i det arbetet är kommunikation på sociala medier och under våren 2018 har Delta Studios producerat två filmer för Facebook där närheten till city har lyfts fram på olika vis.

Koncept: A Beautiful Soup

Producent: Ulric Nilsson

Projektledning: Lukas Forslund / A Beautiful Soup

Inslagsproducent: Gabriel Schock

Fotograf: Johannes Hillström

Research och inspelningsledare: Yuri Silva / A Beautiful Soup

Klippning: Gabriel Schock

No items found.
No items found.
Livet kan skava
Vara Nere
Livets glada dagar
Ormar ombord