Stäng

No litter generation

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) utbildar och stärker barn att som förändrare (changemakers) stå upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Programmet, som hittills nått nära 40 miljoner barn i 114 länder, genomförs av barn med stöd av lärare.

WCP-programmet genomförs årligen i skolor över hela världen. Barn i Sverige deltar sida vid sida med utsatta barn, som tidigare barnsoldater och barnslavar.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är samarbetspartners till World Children’s Prize-programmet. Under 2017 arbetade parterna tillsammans fram ett program för minskad internationell nedskräpning: No Litter Generation.

Delta Studios fick i uppdrag av Håll Sverige Rent och WCP att ta fram och producera en informationsfilm om nedskräpning och dess konsekvenser.

Filmens primära målgrupp är skolungdomar 13-18 år.

Filmen visas som digitalt läromedel skolor i 13 länder världen över.

Exekutiv producent: Johan Andersson

Producent: Ulric Nilsson

Manus: Daniel Réhn

Illustration: Linus Nyström/ reform act

Animation: Emanuel Friberg/ reform act

Musik och Ljudläggning: Ola Tappert/ Underton, Hannah Nyström/ underton

No items found.
No items found.
1605 dagar och nätter
A digitalized Scandic 2020
Världens värsta kungar
Världens hemskaste sjukdomar