Stäng

Our story

Rejlers AB är ett teknikkonsultbolag inom områdena bygg och fastighet, energi, industri, ICT/ telekom och transportinfrastruktur.

Delta Studios fick under 2017 i uppdrag att producera en varumärkesfilmfilm. Uppgiften vara att producera en film som innehåller såväl historiska tillbakablickar som nutida avspegling och framtida vision.

Filmen används som varumärkesbyggande film i sociala medier och på olika typer av event.

Producent: Johan Andersson

Manus: Johan Andersson, Lina Clausén/ Rejlers 

Projektledare: Lina Clausén/ Rejlers

Foto: Andreas Hammarberg

Grafik och animation: karl-Johan Forss

Regi: Einar Lindgren, Emelie Lind

Copy: Lina Clausén/ Rejlers, Thomas Rebermark/ Rejlers

Klippning: Philip Bergström

No items found.
No items found.
Järvaveckan Live
Fatta bilden
En sjuk historia
Vara Nere