Stäng

Unga Reportrar

Ungar Reportrar vill genom journalistik sätta fokus på hållbarhetsfrågor. Varje år anordnar man därför en tävling för landets alla elever i årskurs 6 till 9 samt gymnasiet där eleverna får chans att på skoltid få lära sig hur man skriver ett reportage, tar ett foto eller göra en film. Unga Reportrar är den svenska delen av Young Reporters for the Environment (YRE). Idag finns det mer än 300 000 Young Reporters över hela världen. För att öka kännedomen för projektet hos lärare och elever och öka antalet deltagande har Delta Studios producerat sex olika informationsfilmer.

Producent: Ulric Nilsson

Manus: Pia Linghede/ HSR

Inslagsproducent: Kanku Ilugna

Fotograf: Johannes Hillström

Klippning och grafik: Thomas Samsioe

No items found.
No items found.
Eurovision Song Contest
Ormar ombord
Kapad
Världens hemskaste sjukdomar